Samen met anderen bouwt deze kleinschalige stichting scholen of past klaslokalen aan. Daarnaast helpt de stichting bij het opzetten van studiebeurzen. Ook worden mini-leningen aangeboden om jongeren te helpen een eigen bedrijfje (een winkeltje, een internetcafé, een taxibedrijfje) op te zetten om zo in hun eigen levensonderhoud te voorzien.